Mrs. Ukraine International 2019

Winners

Mrs. Ukraine International 2019

Mrs. Ukraine InternationalAlina Poplavska
More

Restaurateur

Alina Poplavska Mrs. Ukraine International 2019
Olga Amrai

1st Runner-Up

Olena Stepura

2nd Runner-Up

Safinaz Dzhelil

3rd Runner-Up

Alisa Miarkovska

4th Runner-Up

Yulia Ignatova

5th Runner-Up

Inna Plakhotniuk

6th Runner-Up

Kateryna Karpiuk

7th Runner-Up

Viktoria Kalmykova

People’s Choice Winner 2019

Mrs. Ukraine International 2019 CONTESTANTS

Kateryna Vlasiuk
Anzhela Medynska
Inna Ivanova
Inna Chernychuk
Olga Smachylo
Anna Egorova
Iryna Potomska-Ivanyshyna
Nelia Pidhirna
Natalia Seminska
Kateryna Hmilevska
Olena Brynza