Mrs. Ukraine International 2019

Winners

Mrs. Ukraine International 2019

Mrs. Ukraine InternationalAlina Poplavska
More

Restaurateur

Alina Poplavska Mrs. Ukraine International 2019
Olga Amrai 135

1st Runner-Up

Olena Stepura 1127

2nd Runner-Up

Safinaz Dzhelil 39

3rd Runner-Up

Alisa Miarkovska 549

4th Runner-Up

Yulia Ignatova 62

5th Runner-Up

Inna Plakhotniuk 19

6th Runner-Up

Kateryna Karpiuk 656

7th Runner-Up

Viktoria Kalmykova 8112

People’s Choice Winner 2019

Mrs. Ukraine International 2019 CONTESTANTS

Kateryna Vlasiuk 15
Anzhela Medynska 32
Inna Ivanova 33
Inna Chernychuk 4
Olga Smachylo 13
Anna Egorova 23
Iryna Potomska-Ivanyshyna 9
Nelia Pidhirna 13
Natalia Seminska 20
Kateryna Hmilevska 29
Olena Brynza 7